Welkom bij de melding van je batterijen/opslagsystemen

 

Voor je begint, zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt:

 • Het EAN-code van je bestaande elektriciteitsaansluiting
 • Een scan van het volledig ingevulde, duidelijk leesbare en positieve keuringsverslag, opgesteld door een erkend controleorganisme en met deze gegevens:
  • Datum van de keuring van je opslagsysteem
  • Verklaring dat het opslagsysteem voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld
  • Het aantal omvormers en het maximum vermogen
  • Een scan van het ééndraadschema van de installatie
  • Een driefasige aansluiting indien het geïnstalleerde vermogen > 5 kVA en ≤ 10 kVA
 • Naam en ondernemingsnummer van de installateur:
 • Het gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer vermeld in het keuringsverslag (zie ook www.synergrid.be)