Burgerpeiling Harlingen

Op dit moment wordt door Ecorys onderzoek gedaan naar de effecten van een eventuele sluiting van de REC. Het onderzoek gaat niet over de vraag of de REC wel of niet gesloten moet worden. Het brengt slechts in kaart wat de effecten kunnen zijn wanneer de REC gesloten zou worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Harlingen. Om de raad zo goed mogelijk in staat te stellen de juiste afwegingen te maken is het belangrijk om de opvattingen van de inwoners van Harlingen te kennen.

Om die reden leggen wij u enkele vragen voor. Het invullen ervan zal slechts enkele minuten van uw tijd in beslag nemen. Al uw antwoorden in deze enquête zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en komen alleen bij het onderzoeksbureau terecht en zullen anoniem verwerkt worden. 

Alvast bedankt voor uw deelname aan onze vragenlijst. 

Bij sluiting van de REC verdwijnen 38 banen bij de REC en een kleiner aantal banen bij toeleveranciers en plaatselijke ondernemers. Hoe erg vindt u deze afname in werkgelegenheid? (Vereist)