UW MENING TELT

  

Geachte,


Enkele dagen geleden werd u ontslagen uit het Ziekenhuis Oost-Limburg. Graag willen we u uitnodigen uw ervaringen met betrekking tot de verleende zorgen met ons te delen aan de hand van een bevraging. Zo kunnen we onze dienstverlening beter afstemmen op uw behoeften.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag.


Hartelijk dank voor uw medewerking.


WIJ GARANDEREN UW ANONIMITEIT

Wij garanderen ten volle de anonimiteit van de patiënten. Dit is ons basisprincipe.

De door u verstrekte gegevens worden dus NOOIT gebruikt om te achterhalen wie wat geantwoord heeft.

Wij wensen objectieve resultaten en goed inzicht in de te ondernemen acties. Geef dan ook eerlijk antwoord op de vragen die we u stellen. Er worden geen verbanden gelegd tussen bepaalde gegevens die er toe kunnen leiden dat personen geïdentificeerd worden.

Alle gegevens worden verwerkt door een extern bureau Bing Research.