LET OP: Alleen invullen als je zelf cannabisconsument bent!
Duur: ± 7 minuten. Je kunt anoniem blijven.

Deze landelijke enquête is ontwikkeld door de cannabissector samen met organisaties die zich inzetten voor cannabisconsumenten, waaronder WeSmoke, VOC-Nederland, Mediwiet, PGMCG en Suver Nuver.