Inschrijving BEWONERSmonitor Ouderenzorg 2017
Hartelijk welkom op het inschrijfportaal van de BEWONERS- en FAMILIEmonitor.
Om het onderzoekstraject vlot te laten verlopen, hadden wij graag van u de volgende gegevens: 

Adresgegevens van inschrijver

Facturatieadres (alleen in te vullen indien afwijkend van bovenstaand adres)

Directeur woonzorgcentrum

Projectleider
Wij schrijven ons in voor de volgende modules (Vereist)
Geschatte aantal bewoners die zullen worden uitgenodigd (alleen lucide bewoners die of zelfstandig of met interviewer kunnen participeren) : (Vereist)
Geschatte aantal familieleden dat zal worden uitgenodigd:
het is de bedoeling dat van elke bewoner, al dan niet dementerend, minstens 1 familielid met ervaring over de dienstverlening van het WZC/DVC wordt uitgenodigd (Vereist)
Hebben jullie Franstalige bewoners en familieleden? (Vereist)