Recreatiegebied Maarsseveense Plassen

Uit gesprekken met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder blijkt dat bewoners regelmatig (geluid)overlast ervaren van het recreatiegebied. Gezien de bestemming en het gebruik van het recreatiegebied is het niet mogelijk om (geluid)overlast weg te nemen. Het gebied heeft een belangrijke recreatieve functie in deze regio. Wel willen wij de signalen die wij ontvangen van de bewonersvereniging serieus nemen. Daarom willen wij het komende jaar de (geluid)overlast via dit formulier in kaart brengen. Daarna kunnen we samen met het recreatieschap kijken of we hier gericht iets aan kunnen doen. Ook als u geen last heeft van het recreatiegebied kunt u dit via dit formulier doorgeven.

U kunt dit formulier niet anoniem invullen omdat wij juist willen weten waar de overlast in het gebied wordt ervaren.

Ervaart u hinder van het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen? (Vereist)